(1992November) GrainValley(FRAZIER) Missouri 35mm: November 1992(2) - mtfrazier