(1986/1987) OKINAWA(FRAZIER) JAPAN: 1986/1987(15) - mtfrazier